Uppsala universitet, för dig som vill utvecklas

276740_1imagepuffDet är ett glädjande besked att Uppsala universitet nu kommer göra en riktigt stor satsning på att forska i ämnet “socialt arbete”. Genom att forska om detta ämne kommer även kvalitén för det populära socionomprogrammet att bli betydligt bättre och lärorikt.

Programmet är skapat för att bygga upp en helt ny miljö för forskning och även att höja kvalitén för de program som många personer väljer på Uppsala universitet. Genom att studera socialt arbete kan man öppna flera dörrar för sig själv och sin karriär. Man kan t ex se rötter av socialt arbete i psykologi, juridik eller pedagogik, men också ämnen som statsvetenskap och sociologi har starka kopplingar.

Vad kan man då förvänta sig genom att läsa på Uppsala universitet? Alla utbildningar som finns här är väl planerade och lärare med mycket hög kompetens finns att tillgå när man behöver. Lärarna ser även till att ta ansvar över att pedagogiken i utbildningen håller en god kvalité och för att utbildningen grundar sig på vetenskaplig fakta.

Här erbjuds du som elev en varierande och lärorik utbildning på olika nivåer, som du kan ha nytta av hela ditt liv och inom många olika grenar. På universitetet blir du uppmuntrad till att tänka självständigt och gärna kritiskt. Tillsammans med lärarna får eleverna själva skapa läromiljöer som är fulla med olika aktiviteter och engagemang. Söker du en utbildning på en högre och mer avancerad nivå så finns även detta att tillgå.

Enkelt uttryckt kan man säga att du som är ute efter en grundläggande och utvecklande utbildning inom socialt arbete kommer få en fantastisk tid som elev på Uppsala universitet. Inte nog med att du kommer få en ordentlig utbildning för att kunna fortsätta din karriär inom just det arbete som intresserar sig mest, du kommer även kunna skaffa dig en hel mängd nya kontakter och vänner för livet.